Kto sme...


Spoločnosť Stengl a.s. pôsobí na stredoeurópskom trhu už 12 rokov. Podieľame sa na množstve projektov naprieč všetkými sektormi národného hospodárstva. Vypracovali sme sa na popredných dodávateľov v niektorých špecializovaných segmentoch, ako napr. samospráva a problematika eGovernment, utilitné spoločnosti a doména GIS, štátne organizácie a procesy obstarávania.

Dozvedieť sa viac...

Geografické informačné systémy


Geografický informačný systém (GIS) je počítačový systém schopný zhromažďovať, uchovávať, manipulovať a zobrazovať priestorové údaje. Naše GIS riešenia Vám umožnia jednoducho spravovať priestorové údaje, získať z nich nové informácie a uľahčia Vám rozhodovanie pri plánovaní nových projektov.

Dozvedieť sa viac...

S čím Vám vieme pomôcť...

Geografické informačné systémy

Pomocou našich GIS riešení získate úplne nový pohľad na Vaše priestorové údaje. Prostredníctvom jednoducho ovládateľných nástrojov budete schopní svoje údaje spravovať, editovať a publikovať online. Či sa už jedná o evidenciu mestského majetku, kontrolu kosenia trávnatých plôch, alebo vykonávanie odpočtov elektrickej energie priamo v teréne, naše riešenia Vám ponúkajú spoľahlivý nástroj pri práci.
Responsive image
Responsive image

Automatizácia procesov

Potreby našich zákazníkov si často vyžadujú hĺbkovú analýzu a následnú automatizáciu a zefektívnenie ich procesov. Napríklad pre potreby projektu vytvárania Máp povodňového ohrozenia a Máp povodňového rizika sme automatizovali proces publikácie vektorových a rastrových údajov z interného ftp servera na mapový server. Údaje prechádzali validáciou, spracovávali sa v priestorovej databáze, optimalizovali sa vlastnosti rastrových údajov a následne sa tieto dáta publikovali vo webovej aplikácii.

Štandardy

Štandardy a normy predstavujú jednotnú a ucelenú špecifikáciu pre tvorbu nových aplikácií, určenú najmä na zjednotenie. Pri tvorbe aplikácii sa vždy riadime medzinárodnými, prípadne národnými štandardami. Riešenia v rámci geografických informačných systémov spĺňajú európsku legislatívu INSPIRE, ako aj normy vydávané konzorciom Open Geospatial Consortium (OGC). Medzi tieto normy patria štandardy ako sú mapová služba WMS, mapová dlaždicová služba WMTS a ukladacia služba WFS.
Responsive image
Responsive image

Dáta

Základom každého systému sú dáta. V rámci projektu Vám vieme ponúknuť balík operácií s Vašimi dátami, od ich konverzie z rôznych formátov, transformácie medzi rôznymi súradnicovými systémami, analýzy až po vizualizáciu a publikovanie na webe. Úlohu podkladových dát v našich riešeniach zohravajú dáta zo Základnej bázy geografického informačného systému SR (ZBGIS), systému ESKN, open street mapy, google maps a pod.

Školenia

V rámci tvorby informačných systémov, ale aj samostatne ponúkame tvorbu metodických návodov, používateľských príručiek, administrátorskych príručiek. Ďalej ponúkame školenia pre rôzne inštitúcie, či už v rámci projektov eGovernment, ale aj po skončení tvorby nových informačných systémov pre koncových používateľov.
Responsive image
Responsive image

Podpora

Samozrejmosťou je pre nás podpora počas tvorby a prevádzky Vášho informačného systému. Môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť s Vašimi otázkami. Náš tím je vždy ochotný a k dispozícii, pripravený pomôcť vyriešiť Vaše požiadavky.

Naše mapové portály...

...

Web-GIS Michalovce

...

Web-GIS Skalica

...

Web-GIS Martin

...

Web-GIS Bratislavského kraja

...

Web-GIS Tepelná mapa

...

Web-GIS SSE-Distribúcia

...

Web-GIS Biomonitoring

...

Web-GIS pre Váš projekt

Kde nás nájdete...

Adresa Adresa

Stengl a.s.
Sumbalova 1/A
Bratislava 841 04
IČO: 35 873 426


Kontakt Telefón

tel.: +421 2 326 048 13 (recepcia)
fax: +421 2 555 72 633